Dit project wordt gesteund door het Duurzaam spaarprogramma Colruyt Group

Colruyt Group

In het kader van het Duurzaam spaarprogramma Colruyt Group [Spaar punten voor goede doelen voor milieu en klimaat | Colruyt Group] heeft BeeOdiversity in totaal meer dan 30.000 vierkante meter aan bloemenweiden aangelegd. Dit initiatief heeft tot doel een natuurlijke voorraadkast te creëren voor bestuivende insecten, die een essentiële rol spelen in het behoud van de Natuur.

Om de impact van deze aanplantingen te monitoren, zijn er BeeÔtels geïnstalleerd. Maar waar gaat het om en hoe werkt het?

Wat is een BeeÔtel?

Description BeeOtel

De BeeÔtel is het insectenhotel ontwikkeld door BeeOdiversity. In tegenstelling tot bijenkorven, herbergt de BeeÔtel wilde bijen.

Wilde bijen vormen een grote groep, met bijna 400 soorten in België, en zijn morfologisch en gedragsmatig divers. De overgrote meerderheid is solitair en ongevaarlijk.

Het systeem heeft de potentie om megachilidae aan te trekken, een familie van vaak stevige en harige bijen! Deze familie omvat onder andere de behangersbijen (Megachile sp.), metselbijen (Osmia sp.), wolbijen (Anthidium sp.), en tronkenbijen (Heriades sp.).

Het identificeren van wilde bijen tot op soortniveau is moeilijk en tijdrovend, soms tot in de microscopische details van hun lichaam. Echter, er zijn andere aanwijzingen die ons helpen bij het identificeren van de soorten die hun nest in de BeeÔtel hebben gemaakt, zoals het type afsluitdop waarmee de holte is afgesloten.

Wat is het doel van de BeeÔtel?

Het BeeÔtel dient zowel een wetenschappelijk als een educatief doel voor het grote publiek.

De bezettingsgraad van de BeeÔtel geeft informatie over het aantal en diversiteit van wilde bijen in jullie gemeente. Bovendien dient het als een uitstekende indicator voor de kwaliteit van de omringende biodiversiteit voor bestuivers.

Help de biodiversiteit te behouden met de BeeÔtel!

Hoe doe je dat?

1. Maak een foto van de 3 zijden van de BeeÔtel die gaten bevatten (zie hieronder).
2. Stuur ons jullie foto’s naar het volgende e-mailadres: beeotel@beeodiversity.com

<br />

Hartelijk dank voor jullie bijdrage, die een grote bijdrage levert aan het behoud van de biodiversiteit.

De resultaten van de bijenrijkdommetingen op deze site zullen vanaf november beschikbaar zijn op deze pagina.