5

Interactie

5

Agro-ecologie

5

Ecologische voetafdruk

Wie zijn we?

Rond de bronnen van VITTEL, CONTREX en HÉPAR voert Agrivair, een dochteronderneming van Nestlé Waters, al bijna 30 jaar een vrijwillig en gecoördineerd beleid ter bescherming van de watervoorraden stroomopwaarts. Dit model, dat gebaseerd is op duurzame verandering, heeft het mogelijk gemaakt milieuvriendelijke landbouw te bestendigen in partnerschap met 38 landbouwbedrijven, terwijl tegelijkertijd de mineraalwaterreserves worden beschermd en de biodiversiteit in een gebied behouden blijft. Ecologische maatregelen opgebouwd rond één idee: “gezond water begint bij een gezonde bodem!”
Op grond van haar werkzaamheden ter bescherming van de hulpbron en de opmerkelijke resultaten daarvan, kreeg Agrivair in 2020 de opdracht de biodiversiteit te behouden, want bescherming van de waterhulpbron betekent ook bescherming van de ecosystemen en habitats waar veel bedreigde soorten voorkomen.

Onze motivatie

Sinds 2020 voert Agrivair een actieplan uit ten gunste van de biodiversiteit volgens drie complementaire benaderingen: wetenschappelijk, operationeel en partnerschap.
Dagelijks houden wij ons bezig met het behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen, die drie hoofdtypen milieu omvatten: landbouw, zoet water en wetlands en bossen.
Agrivair werkt dagelijks samen met landbouwers die rechtstreeks bijdragen tot het behoud van het milieu en de ecologische functies van de agrosystemen die zij exploiteren: instandhouding van permanent grasland door veeteelt, behoud van agro-ecologische infrastructuren zoals heggen, intercropping, enz.
Om de acties doeltreffend te kunnen volgen, is gekozen voor verschillende bio-indicatoren, waaronder bijen.

Onze project

5

Bijenmonitoring sinds 2019 op de site van Lignéville
Via de analyse van het stuifmeel dat door de bijen wordt verzameld, wil Agrivair een beter inzicht krijgen in de toestand van het milieu op haar site om het te behouden en te verbeteren, de impact kennen van haar acties ten voordele van de biodiversiteit, haar territoriale verankering en haar banden met de stakeholders, in het bijzonder de lokale overheden, versterken, hen erbij betrekken en hen aanmoedigen om op hun beurt actie te ondernemen ten voordele van de biodiversiteit.

5

Versterking van BeeOmonitoring met de installatie van een tweede bijenvolk voor monitoring

5

Installatie van een BeeOtel in april 2022 op de site van Valleroy le Sec om de kwaliteit van de omgeving te meten in samenwerking met wilde bijen

5

BeeOschool opleiding in juni 2022

5

BeeOimpact project voor eind 2022