5

Collectieve territoriale dynamiek

5

Kennis van het gebied

Wie zijn we?

Les Vignerons de Buzet is een wijncoöperatie in het hart van het Zuidwesten, in de Lot-et-Garonne. Het verenigt 160 coöperatieve wijnbouwers en 80 werknemers rond het project om in de regio een duurzame wijnbouw in stand te houden voor het milieu en de mensen die ervan leven. Onze wijnen zijn een eerbetoon aan het levende, gemaakt in een 360° benadering van het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

In 2018 kocht de coöperatie het Château de Buzet en werd de site toevertrouwd aan de vereniging Château & Fabriques de Buzet om een agro-ecologische toekomst voor ons grondgebied te creëren via vernieuwende projecten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Onze motivatie

Sinds 2005 zetten onze wijnbouwers zich in voor de agro-ecologische transitie, voor een duurzame wijnbouw. De coöperatie bedenkt, experimenteert en veralgemeent duurzame wijnbouwpraktijken voor al haar leden, in een permanente zorg voor evolutie en verbetering, van de wijnstok tot het glas.
De vereniging Château & Fabriques de Buzet is belast met het beheer van het 11 hectare grote park van het kasteel: voormalige ommuurde tuin, beboste gebieden en weide. In overeenstemming met de waarden die de coöperatie voorstaat, wordt elk van deze gebieden beschermd omwille van zijn rijke biodiversiteit (geschat door naturalistische inventarisaties).

Onze project

5

Wij hebben ervoor gekozen de 4 bijenkorven in het park van het kasteel te installeren door samen te werken met twee plaatselijke imkers (van wie een een van onze leden is). De locatie stelt de bijen in staat zich te verplaatsen over verschillende natuurlijke of gecultiveerde gebieden.

5

Het doel van dit project is om samen met de lokale actoren (departement, imkers en hun vakbond, wijnbouwers, BeeFriendly-label, opleidingscentra, enz.) een actieplan op te stellen om de collectieve dynamiek rond biodiversiteit te versterken.

5

Als wij een beeld hebben van de florale diversiteit, de bestrijdingsmiddelen en de zware metalen in onze gebieden, kunnen wij prioritaire actiegebieden vaststellen.