Wie zijn we?

EcoTree is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ecologische en economische valorisatie van het Franse bos en in het herstel van de biodiversiteit in Frankrijk en in Europa. Dankzij het innovatieve model kan iedereen boomeigenaar worden in duurzaam beheerde bossen. EcoTree voert ook talrijke projecten uit ten gunste van de biodiversiteit in de bossen, zoals het herstel van waterrijke gebieden, de aanplant van honingdragende heggen, de aanleg van bloeiende braaklanden of de sponsoring van bijenkorven.

Onze motivatie

Bossen herbergen 80% van de terrestrische biodiversiteit in de wereld, maar deze biodiversiteit wordt bedreigd. EcoTree speelt in op de erosie van de biodiversiteit door middel van gerichte projecten in zijn bossen: herstel van belangrijke habitats, installatie van schuilplaatsen voor wilde dieren, verbetering van de voedselbronnen voor bestuivers…

Onze project

5

Samen met BeeOdiversity is EcoTree bezig met het opzetten van biomonitoringsystemen in verschillende van zijn bijenstallen aan de rand van het bos.

5

Dankzij deze monitoring wordt waardevolle informatie verkregen over de hoeveelheid en de kwaliteit van het plaatselijke stuifmeel, alsmede over de verontreiniging (bestrijdingsmiddelen, zware metalen) in het gebied.

5

Aan de hand van deze gegevens kunnen bosbouwers gerichter acties ondernemen om de kwaliteit van de plaatselijke voedselbronnen voor bijen te verbeteren (bv. door honingdragende heggen rond de bijenkasten te planten).