5

De sanering van vervuilde stedelijke gebieden

5

energieprestaties van gebouwen

5

groene ruimten ten goede komen

Wie zijn we?

Ginkgo Advisor, opgericht in 2010, is een milieu-impact beleggingsfonds dat gespecialiseerd is in de duurzame herontwikkeling van oude bedrijfsterreinen in Europa. Ginkgo koopt vervuilde terreinen in stedelijke centra, saneert ze en herontwikkelt wijken voor gemengd gebruik om tegemoet te komen aan vraagstukken op het gebied van plaatselijke planning en duurzame investeringen.

Onze motivatie

We hebben BeeOdiversity gevraagd om de BeeOmonitoringoplossing te testen op een van onze sites die gesaneerd/herontwikkeld worden, met 3 doelstellingen

  • De biodiversiteit ter plaatse vóór en na het project beoordelen om de impact van ons project te evalueren
  • Een nauwkeurige analyse verkrijgen van de ter plaatse aanwezige soorten, alsook aanbevelingen betreffende de inheemse soorten die moeten worden aangeplant om de impact van ons landschapsproject te maximaliseren
  • Deze innovatieve oplossing testen op een eerste project en uiteindelijk toepassen op onze andere projecten

Positieve biodiversiteit maakt ook deel uit van onze impactindicatoren.