5

wetenschappelijk

5

biodiversiteit

5

pesticidenverbod

5

bijenambassadeurs

5

Tuinrangers

Wie zijn we?

Gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst Klimaat, Milieu & Natuur.

Onze motivatie

Gemeente Knokke-Heist wil grote stappen zetten om biodiversiteit sterk te verhogen door het pesticiden verbruik sterk te verminderen en ons verder in te zetten als bij-vriendelijke gemeente.

Onze project

5

Planten: we hebben 26 bloemenweiden ingezaaid, goed voor 20.000 m2 voedsel voor de bijtjes. Daarnaast promoten we de verkoop van bij-vriendelijke vaste planten en delen we jaarlijks 1.000 zakjes bloemenzaad uit.

5

Beheer: het beheer van onze bermen wordt geoptimaliseerd en nauwgezet opgevolgd. Natuurpunt inventariseert er alle bijtjes.

5

Bijen-installaties: er staan 5 bijenhuisjes op het openbaar domein, elk met 2 bijenkast. Al deze bijtjes zorgen samen voor het wetenschappelijk onderzoek met Beeodiversity.

5

Sensibilisatie: we zetten heel actief in op communicatie. Zowel naar tuinaannemers, tuineigenaars en landbouwers. We hebben Tuinrangers opgeleid die gratis tuinadvies geven.

5

Onderzoek: er wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar meer dan 500 pesticiden, zware metalen en gezondheid van de bijenvolken.