5

Toezicht als aanvulling op traditionele analyses

5

Analyses van de specifieke floristische diversiteit van laat gemaaide graslanden

Wie zijn we?

Société de gestion des infrastructures de l’aéroport de Luxembourg

Onze motivatie

Het bevorderen van de instandhouding van de biodiversiteit en het ontwikkelen van projecten ter verbetering van de biodiversiteit is een van de zeven pijlers van ons milieubeleid.

Onze project

5

Installatie van bijenkorven op drie groene zones van het luchthaventerrein

5

Stoppen met het gebruik van glyfosaat of andere bestrijdingsmiddelen

5

Monitoring van de lucht- en bodemkwaliteit, met name op verontreinigende stoffen die typisch zijn voor luchthavenactiviteiten, zoals zware metalen.