5

Ecologie

5

Welzijn

5

Gezondheid

5

Diversiteit

5

Duurzaamheid

5

Stabiliteit

Wie zijn we?

De Onafhankelijke Ziekenfondse groepeert 3 vrije onderlinge waarborgmaatschappijen: Helan in Vlaanderen en Brussel, Freie in de Duitstalige Gemeenschap en Partenamut in Wallonië en Brussel. Onze organisatie is onafhankelijk en heeft geen politieke banden. Onze 3 onderlinge maatschappijen vertegenwoordigen 19% van de Belgische bevolking.
Onze 3 belangrijkste missies:
1. De juridische gesprekspartner zijn van de autoriteiten en de actoren van de verplichte ziektekostenverzekering. Als medebeheerders van het gezondheidsstelsel nemen wij deel aan de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid, onderhandelen wij over tariefovereenkomsten met zorgaanbieders en waarborgen wij de duurzaamheid van het gezondheidsstelsel.
2. Een expertisecentrum zijn voor specifieke aangelegenheden in verband met gezondheidszorg, zoals de Belgische en Europese regelgeving, medische, juridische, strategische studies, internationale betrekkingen.
3. Een dienstencentrum zijn voor onze 3 vrije onderlinge maatschappijen voor een reeks activiteiten: informatie, belangenbehartiging, opvolging van geschillen, creatie van eigen instrumenten en toepassingen, tarifering, enz.

Onze motivatie

Als onderlinge verzekeringsmaatschappij ondersteunen wij concrete gezondheidsdoelstellingen. Een van onze prioritaire doelstellingen is het verminderen van de invloed van het milieu op de gezondheid.
Daarom maken wij er een erezaak van om voorbeeldige deontologie toe te passen en ervoor te zorgen dat onze kantoren op een duurzame manier worden gebouwd en onze tuin op een milieuvriendelijke manier.
Onze toezeggingen zijn als volgt:
1. Behoud van de natuurlijke omgeving en vermijding van menselijke activiteiten die tot de vernietiging ervan leiden.
2. Om het zonder synthetische pesticiden te doen.
3. Inheemse planten die in het wild voorkomen in onze regio.
4. Spontaneïteit en diversiteit van het wilde leven aanmoedigen.
5. De ontwikkeling van invasieve uitheemse soorten te beperken en ze niet te introduceren.

Onze project

5

Onze groene ruimten bestaan uit bloeiende weiden die in één of twee jaarlijkse maaibeurten met hooi-uitvoer worden onderhouden.

5

De omtrek van de tuin wordt begrensd door een inheemse haag.

5

Er is een natuurlijke vijver aangelegd.

5

Er zijn winterharde fruitbomen geplant, alsmede inheemse klimplanten.

5

Er zijn insectenverblijven en 4 bijenkorven geplaatst op de groene daken van onze gebouwen.

5

Onze tuin wordt doorkruist door een rustiek voetpad.