5

Biomonitoring

5

Milieuverbetering

Wie zijn we?

SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A.

Onze motivatie

Als mijnbouwbedrijf dat in een gebied met hoge ecologische waarden werkt, geloven wij dat dit project ons relevante informatie over biodiversiteit kan opleveren om onze actieplannen voor het behoud en de bescherming van de natuurlijke omgeving waarin wij werken, te voeden.

Onze project

5

Het doel van dit project is verschillende nuttige gegevens te verkrijgen voor onze milieubeschermingsstrategie, namelijk de diversiteit van de flora, de opsporing van mogelijke verontreinigende stoffen en concentraties van pesticiden in de omgeving van onze installaties.

5

Deze informatie zal worden vergeleken met databanken en andere referentie-informatie en zal ons op die manier in staat stellen bijkomende acties te ontwikkelen om de impact van onze activiteit te minimaliseren of zelfs om de milieuomstandigheden van de omgeving te verbeteren.