5

Differentiatie en vergelijking

5

Effecten op praktijken

5

Verontreiniging en biodiversiteitsbeheer

Wie zijn we?

EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY

Onze motivatie

Ons beleid integreert milieu-ontwikkeling door het behoud van onze watervoorraden met de actoren die zich in ons impluvium ontwikkelen.
Onze motivatie in het BEEODIVERSITY-project is enerzijds het type, de concentratie en de impact van verontreinigende stoffen op onze mineraalwaterbekkens te kennen. Anderzijds het ecosysteem van de mineraalwaterbron VELLEMINFROY leren kennen en samen met de betrokken partijen (landbouwers, restaurant Paradis Vert…) actie ondernemen voor het behoud van onze watervoorraad.

Onze project

5

Het project past in het streven om een inventaris op te maken van de verontreinigende stoffen (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, metalen, enz.) en hun invloed op de gezondheid en op het ecosysteem van onze bron.

5

Het doel is de watervoorraad in stand te houden, de activiteit van het bottelcentrum EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY voort te zetten en zich in te zetten voor een beter plaatselijk milieu.

5

Het BEEODIVERSITY-project zal ons in staat stellen onze acties doelgerichter te maken en onze doeltreffendheid te vergroten via een innovatieve en constructieve methode.