Secteurs d’activité

WATER

Waterproducenten en -verdelers

Behoeften

 • De industriële en landbouwvervuiling vormen een belangrijk risico voor de waterkwaliteit. Bovendien kan het een tijdje duren voor die vervuiling bij het winnen van het water opgemerkt wordt of daarna via de wateranalyse geïdentificeerd wordt. Het is dus nodig om de omgeving aan de bron te controleren, maar geen enkele tool is in staat om dergelijke grote waterwinningszones te dekken.
 • De klanten wensen de lokale gemeenschappen mee te betrekken bij de bescherming van het milieu en de waterkwaliteit. Ze hebben daarvoor indicatoren nodig, gegevens die ze kunnen meedelen, maar ook expertise bij het motiveren van de betrokkenen èn de neutraliteit van een derde partij.
 • Een rijke biodiversiteit is teken van een gezonde en beschermde omgeving. De kwaliteit ervan is dus een goede indicator van de impact van de beschermingsmaatregelen in de waterwinningszone. De klanten hebben expertise nodig om oplossingen te kunnen voorstellen als ze de vervuilende stoffen willen beperken en de biodiversiteit willen uitbreiden.
 • Een innovatief programma ten gunste van de biodiversiteit en ter beperking van de vervuiling is een onderscheidingselement dat een rol kan spelen bij aanbestedingen en zelfs een vereiste van de overheden kan zijn.
 •  De partners hebben vaak niet genoeg cijfermatige indicatoren om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om te communiceren over de kwaliteit van hun sites. Sommige partners namen al tientallen jaren lang maatregelen zonder ze naar waarde te kunnen gebruiken in hun communicatie

Feedback klanten

 • Beperking van het risico op vervuiling die de waterkwaliteit aantast en daarmee de huidige of toekomstige commercialisering of zelfs de winningsexploitatie in het gedrang brengt.
 • Communicatie over de milieukwaliteit van de winningszones, en dus de kwaliteit van het water, op basis van cijfermatige indicatoren. Grotere zichtbaarheid voor de sites en voor de producten.
 • Duurzaam programma ter bescherming van de winningszone, dat niet enkel op de partner steunt maar ook op de lokale betrokkenen.

Verwezenlijkingen

Monitoring

 • Identificatie en opmeting van de vervuilende stoffen en de plantensoorten via de BeeOmonitoring (700 ha per site).

Advies en modellering

 • Analyse van de toxiciteit, de oorsprong en de impact van vervuilende stoffen en een voorstel voor oplossingen.
 • Analyse van de kwaliteit van de plantensoorten voor het geheel van het ecosysteem, adviezen ter verbetering en voor voorzieningen ter bevordering van het biodiversiteitsherstel.

Acties

 • Indicatoren m.b.t. de impact van de getroffen maatregelen, vergelijking tussen sites en opstelling van good practices-handleidingen.
 • Uitvoering van het programma ter bescherming van de waterwinningszones met betrokkenheid van de lokale gemeenschap (vb. lokale verenigingen, land- en wijnbouwers, onderzoeksinstellingen, natuurreservaten, gemeentes, …).

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?