Secteurs d’activité

STEDEN & GRONDGEBIEDEN

Smart cities & stedenbouw

Behoeften

 • De behoeften van immobiliëndossiers zijn eveneens van toepassing op smart cities.
 • De zones identificeren waar het nodig is om de inspanningen op stads- of regioschaal te concentreren.
 • Ecologische en technologische innovatie, verzamelen en interpreteren van de gegevens van de stad/regio.
 • Ecologisch project dat de lokale gemeenschap mee betrekt en sensibiliseert ten opzichte van de biodiversiteit, de duurzame stedelijke voeding, de beperking van pesticiden, enz
 • Voorbeeldstad in termen van luchtkwaliteit en biodiversiteit.
 • Concrete acties met een impact waarover gecommuniceerd kan worden.

Feedback klanten

 • Wezenlijke wijziging van de omgeving, met minder vervuiling en een ecosysteem dat als rijkdom aanzien wordt. Verhoogde aantrekkingskracht van de stad.
 • Beperking van de ecologische beheerskosten dankzij gerichte beslissingen.
 • Project dat overgenomen werd door de omwoners die echte projectambassadeurs werden met sterke erkentelijkheid ten opzichte van de besluitnemers.
 • Project dat meermaals in de prijzen viel en de stad een grote zichtbaarheid geeft (de meest “bijenvriendelijkste” stad van Vlaanderen).
 • Betrokkenheid van heel wat verschillende partijen (meerdere honderden burgers, landbouwers, scholen, …).

Verwezenlijkingen

Monitoring

 • Analyse van de zone door middel van cartografische door BeeOdiversity ontwikkelde middelen die het mogelijk maken om de zones te identificeren die risico lopen (vb.: industriële vervuiling, landbouwvervuiling, …) of ook de zones van ecologisch belang op te merken die beschermd moeten worden (vb.: ecologische corridor, natuurreservaat, …) om te bepalen in welke zones prioritair gehandeld zal worden.
 • BeeOmonitoring via de bijen (700 ha per site) om de prioritaire zones meer in detail te analyseren in termen van vervuilende stoffen, plantendiversiteit en kwaliteit ervan voor het ecosysteem.

Advies en het opstellen van modellen

 • Invoering van een programma dat de lokale partijen betrekt bij het beperken van de vervuilende stoffen en het verbeteren van de biodiversiteit.
 • Plantenbiodiversiteitsstrategie met betrekking tot het specifieke kust-ecosysteem, bestek en budget.

Acties

 • Aanplantingen ten gunste van de biodiversiteit en duurzame landbouw.
 • Pedagogische en didactische parcours rond thema’s als biodiversiteit, bestuiving, landbouw en duurzame voeding. Sensibiliseringsactiviteiten in de scholen. Opleiding van natuurgidsen en imkers.
 • Communicatieplan en link naar de sociale media.

 

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op met u.

BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

 

Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

Station F – 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

Voor Engeland :  +44 751 449 18 28

 

Wil u met ons samenwerken?