Que proposons-nous ?

Het voordeel voor u

Een coherente en duurzame ecologische strategie

Energie, CO2-emissies, mobiliteit, … : het zijn thema’s die ondertussen deel uitmaken van de verantwoorde positionering van bedrijven.

Een coherente ecologische strategie vereist echter meer: de biodiversiteit in stand houden en herstellen moet gedurende de volledige waardenketen van belang zijn. Dit vormt bovendien een prachtige, zichtbare en concrete troef, met uw engagement voor het milieu als permanente aandachtstrekker.

Onze strategische adviezen, onze good practices, de aangepaste voorzieningen (aanplantingen, insectenhotels of bijenkolonies, nestkastjes, bescherming van soorten, …) maken het u mogelijk om de biodiversiteit in te passen op alle niveaus van uw ecologische beleid.

Een maatschappelijk engagement, ook tegenover het omliggende grondgebied, dat de relatie met de lokale betrokkenen verbetert

De relaties met de lokale betrokkenen nemen een steeds belangrijker plaats binnen de activiteiten van ondernemers en overheidsinstellingen.

Actie ondernemen en zich inzetten voor het herstel van de biodiversiteit en ook de vervuiling beperken, zijn uitstekende manieren om de lokale gemeenschappen te sensibiliseren en te verzamelen rond een verbindend project. Ze kunnen er de ambassadeurs van worden, en het helpt om weerstand te beperken.

De kwaliteit van de producten, diensten en uw positionering verbeteren

De staat van de biodiversiteit in uw omgeving en de daar aanwezige vervuiling kunnen uw producten, uw diensten en uw imago aantasten. Met onze monitoringtools en onze expertise helpen wij u om deze risico’s te beperken en al deze aspecten te verbeteren.

Voorbeelden :

 • Iets doen aan de vervuilende stoffen die het water en de voedingsstoffen aantasten
 • De smaak van de zuivelproducten verbeteren dankzij de diversiteit
 • Duurzame landbouwpraktijken aanbevelen

Om als privé- of overheidsbedrijf te voldoen aan de nieuwe verwachtingen van uw klanten en burgers, moet u uw negatieve impact verminderen en de biodiversiteit beschermen. Zo kan u zich onderscheiden en uw aantrekkelijkheid verhogen.

Met de innovatieve oplossingen van BeeOdiversity kan u deze doelstellingen bereiken.

Voorbeelden  :

 • Met onze BeeOmonitoring kan u aan een lage prijs een stand van zaken opstellen van de industriële of landbouwvervuiling en van de biodiversiteit van grote oppervlaktes. Om daarna gerichte en efficiënte verbeteringsmaatregelen te kunnen treffen. Heel wat partners integreren deze unieke tool in hun aanbod om hun engagement en hun positionering te bevestigen.
 • Wij werken biodiversiteits-inrichtingen uit die uw CO2-emissies beperken.

 

Het naleven van reglementaire verplichtingen en de hulp bij het verkrijgen van vergunningen en certificaten (Bcorp, ISO, BREEAM, …).

Het toekennen van vergunningen en toelatingen gaat steeds vaker gepaard met voorwaarden inzake het respect voor de biodiversiteit.

BeeOdiversity begeleidt u bij deze stappen om u te helpen de normen na te leven en uw doelstellingen te bereiken. Hetzelfde geldt bij het aanvragen van ISO-, BREEAM- of andere certificaten.

Sensibilisering, welzijn en efficiëntie van uw werknemers

De werknemers moeten de zin en het nut van hun werk aanvoelen en moeten zich kunnen identificeren met de waarden van hun bedrijf.

Actie ondernemen voor de biodiversiteit op uw sites en binnen uw activiteiten voldoet aan deze behoefte.

Vandaag de dag is meer dan 15% van het onbehagen van het personeel gelinkt aan hun werkomgeving en is meer dan 60% van de werknemers gestresseerd.

Met de hulp van neurologen stelt BeeOdiversity binnen- of buitenhuisinrichting voor die aan het personeel locaties biedt waar ze dankzij de natuur tot zichzelf kunnen komen. Dit beperkt stress en het risico op burn-out en verbetert de efficiëntie van het personeel met meer dan 15%.

Daarnaast sensibiliseren bedrijfstuintjes, voorzieningen voor bijen en andere installaties of activiteiten ten gunste van de biodiversiteit het personeel voor de globale ecologische strategie en zorgt dit alles voor een hechtere band met de collega’s.

Het is een permanente en gratis teambuilding !

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?