Waarde creëren met biodiversiteit als oplossing!

BeeOmonitoring

 

De BeeOmonitoring is een instrument voor het monitoren van het milieu door middel van de analyse van stuifmeel dat wordt verzameld door de bijen die als natuurlijke drones en bio-indicatoren fungeren.

Het wordt gebruikt door vele actoren in verschillende sectoren: waterproducenten en bescherming van het stroomgebied, actoren in duurzame vastgoed en ruimtelijke planning, voedingsindustrieën en dranken, industriële sector (recyclage, verbrandingsovens, biofarmaceutica, productie en verwerking, steengroeven, …), smart cities, energie, geëngageerde bedrijven, enz.

Het is het enige instrument waarmee kwalitatieve en kwantitatieve gegevens kunnen worden verzameld op:

 • het aantal en het type aanwezige plantensoorten en hun gebrek en impact op het hele ecosysteem;
 • het type, de concentratie en het effect van de aanwezige industriële en agrarische verontreinigende stoffen

En dit over grote gebieden, tegen lage kosten en op een continue basis.

Deze metingen maken het vervolgens mogelijk om doelgericht te reageren, indien van toepassing, door het samenwerken of het communiceren met de lokale gemeenschap en door het effect van de genomen acties te evalueren, met behulp van wetenschappelijk gekwantificeerde indicatoren.

Hier zijn enkele voorbeelden van gemonitord verontreinigende stoffen: zware metalen, pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), nitraten, dioxinen, furanen, PCB’s, geperfluoreerde bifenylen (PFAS), enz.

BeeOdiversity heeft meer dan 10 jaar ervaring met gegevens en monitoring van honderden sites in verschillende soorten omgevingen, wat het mogelijk maakt om de resultaten in detail te interpreteren en verbeteringsmaatregelen met een hoge toegevoegde waarde voor te stellen.

De BeeOmonitoring heeft tal van prijzen gewonnen voor innovatie en maatschappelijke impact van dit instrument. Het is het resultaat van Bach Kim Nguyen’s doctoraat, dat zich richtte op de oorzaken van de verdwijning van bijen.

 

Samenwerken:

1 + 12 =

Ashoka BeeOdiversity
solar impulse BeeOdiversity
SIT 2020 BeeOdiversity
energy awards BeeOdiversity
Belfius BeeOdiversity
Chivas BeeOdiversity
rushlight BeeOdiversity

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?