Ontdek de EU-natuurherstelwet

Ontdek de EU-natuurherstelwet

Als onderdeel van de EU-biodiversiteitsstrategie en met het oog op een krachtiger optreden om de biodiversiteitsdoelstellingen voor 2030 en 2050 te bereiken, heeft de Commissie de nieuwe EU-wet inzake natuurherstel voorgesteld. Die heeft tot doel ecosystemen, habitats en soorten in de land- en zeegebieden van de EU te herstellen.

Lees meer
Welke impact zal COP15 hebben op jullie bedrijven?

Welke impact zal COP15 hebben op jullie bedrijven?

BeeOdiveristy was aanwezig op de COP15 in december 2022, die werd afgesloten met een overeenkomst die bedrijven ertoe zal aanzetten actie te ondernemen voor biodiversiteit. Er werden belangrijke doelstellingen vastgesteld voor 2030. Wij raden u aan te anticiperen op de uitvoering van deze maatregelen om een referentie op dit gebied te worden !

Lees meer
Bijen tegen klimaatverandering

Bijen tegen klimaatverandering

Milde winters en droge zomers, klimatologische omstandigheden hebben grote gevolgen voor honingbijenvolken en wilde bestuivers. De situatie zal waarschijnlijk van jaar tot jaar ingewikkelder worden. Om de bestuivers te helpen, zijn verschillende acties mogelijk.

Lees meer
Biodiversiteit inventariseren met ecologische audits

Biodiversiteit inventariseren met ecologische audits

Een biodiversiteitsaudit maakt het mogelijk de planten- en dierenwereld van een gebied te observeren. Doel is de staat van instandhouding van de natuurlijke omgeving te bepalen, de sterke en zwakke punten van een gebied vast te stellen en de bedreigingen te identificeren waaraan de natuurlijke habitats blootstaan, teneinde passende maatregelen te kunnen nemen ten behoeve van de biodiversiteit.

Lees meer

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?