Waarde creëren met biodiversiteit als oplossing!

BeeOexpertise

 

Meer dan een milieuadviesbureau, BeeOdiversity biedt u expertise en oplossingen op basis van natuur en technologie om uw doelen te bereiken.

Deze instrumenten en expertise maken het mogelijk om de impact van uw sites of activiteiten of de impact van omliggende activiteiten op het milieu (biodiversiteit, water, luchtkwaliteit, enz.) te evalueren. Vervolgens worden verbeteringsmaatregelen geadviseerd en uitgevoerd.

Wij ondersteunen u ook bij het integreren van de regeneratie van de biodiversiteit in uw strategie om uw producten, uw positionering, de kwaliteit van uw gebouwen, het welzijn van uw personeel, uw relaties met de lokale gemeenschap, uw licentie- of certificeringsdossiers te verbeteren.

Concreet gaat het om de volgende diensten:

 • Ecologische audits en advies: Een biodiversiteitsaudit (plant en dier) wordt ter plaatse uitgevoerd. Het omvat ook een analyse van de praktijken op het gebied van de behoud/regeneratie van de biodiversiteit en de vermindering van de input. De audit wordt uitgevoerd op basis van een kader met een beperkt aantal indicatoren. Voor de certificering kunnen specifieke audits worden uitgevoerd (bijvoorbeeld BREEAM). Er wordt advies gegeven over hoe de biodiversiteit kan worden verbeterd.
 • Monitoring van biodiversiteit en industriële en agrarische vervuilende stoffen: Dankzij de bijen meet de BeeOmonitoring de toestand van de planten biodiversiteit, pesticiden, nitraten, zware metalen, PAK’s en andere vervuilende stoffen.
 • Ruimtelijke planning en beheer van de sites: begeleiding bij het ontwerpen van de ruimtelijk plannen en het definiëren van de beheers methoden die gunstig zijn voor de biodiversiteit, uw activiteiten, de kwaliteit van uw gebouwen en uw stakeholders (haalbaarheid, ruimtelijk plannen, keuze van de plantensoorten, beheersplannen, enz.).
 • Biodiversiteits- en vervuilingsindicatoren: de identificatie van indicatoren die aangepast zijn aan uw behoeften. Deze impactindicatoren kunnen worden gekoppeld aan een of meer sites of aan de activiteit als geheel.
 • Beoordeling van de impact van vervuilende stoffen: onderzoek naar de toxiciteit van industriële of agrarische verontreinigende stoffen, hun oorsprong en hun effect op het milieu. Bij wijze van voorbeeld, zo kunnen pesticiden en nitraten onder bepaalde omstandigheden een risico vormen voor het grondwater of de werking van waterwingebieden.
 • Ecologisch en financieel duurzame landbouw: ondersteuning naar een duurzame landbouw (bodembescherming, verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, alternatieven, enz.).

Samenwerken :

3 + 11 =

EVOLVE

In welke mate is uw onderneming blootgesteld aan milieurisico’s? Welke kansen kunt u aangrijpen om u aan te passen en stand te houden? Hoe kan uw economische activiteit bijdragen aan de instandhouding van het milieu ?

He EVOLVE-programma is in samenwerking met gespecialiseerde partners in duurzaamheid en acties op het terrein ontwikkeld: Beeodiversity, Deplasse & Associés, EcoRes en Urbike.

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?