Secteurs d’activité

INDUSTRIËN

Recyclagefabrieken, verbrandingsinstallaties, steengroeves, biofarmaceutische producenten, asfaltproducenten, havens, …

Behoeften

 • De emissies van vervuilende stoffen over uitgebreide zones monitoren om zeker te zijn dat er geen negatieve impact is of om de nodige maatregelen te treffen om deze negatieve impact te beperken.
 • De negatieve impact van de exploitatie op de biodiversiteit of op de gezondheid anticiperen om geschillen te vermijden.
 • Vergelijking tussen sites en gids voor good practices.
 • De exploitatiesite op weg zetten naar een aanpak die het grondgebied positief beïnvloedt, zowel ten gunste van het milieu als voor de betrokkenen, in het kader van een globaal MVO-beleid of van de wil om de aanpak uit te breiden naar nieuwe sites.

Feedback klanten

 

 • Identificatie van problemen en hulp bij de besluitneming voor het treffen van gerichte maatregelen.
 •     Opvolging van de impact van de maatregelen op uitgestrekte zones.
 •     Versterkt dossiers voor activiteiten- of uitbreidingsvergunningen dankzij de ecologische en territoriale innovatie.
 •     Beperkt het risico op weerstand aangezien het bedrijf door de lokale betrokkenen erkend wordt als speler met een positieve invloed op het grondgebied.
 •     Zichtbaarheid en bekendheid dankzij het project.
 •     Cijfermatige indicatoren om zich te kunnen onderscheiden van anderen.
 •   Gegevens gebruikt in het kader van de normen (vb.: ISO14001, ISO26000).

Verwezenlijkingen

Monitoring

 

 • Identificatie en opmeting van emissies van vervuilende stoffen over uitgestrekte zones (700 ha per gemonitorde site) via de honingbijen.
 •  Identificatie van de soorten op de site (fauna en flora) in het licht van hun instandhouding en van eventuele nodige verbeteringsmaatregelen in geval van tekorten.

Advies en modellering

 • Analyse van de bron van de vervuiling en van de toxiciteit ervan voor de verschillende soorten. Oplossingen die gevonden worden in co-creatie.
 • Conceptualisering van projecten ter herstel van de biodiversiteit en/of ter beperking van de vervuiling opdat de site mee kan genieten van het territoriale welzijn.

Acties

 • Inrichtingen ter bevordering van de biodiversiteit en van het welzijn.
 • Conferenties en communicatie over het project en de positieve impact ervan, in het bijzonder bij de lokale gemeentes en de andere betrokkenen, teneinde een gemeenschappelijke engagement te doen ontstaan.

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op met u.

BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

 

Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

Station F – 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

Voor Engeland :  +44 751 449 18 28

 

Wil u met ons samenwerken?