Qui sommes-nous ? / Notre équipe

Valérie Fobe

BeeOdeveloper – Commercieel & Frankrijk

“Wees de verandering die je in de wereld wil zien.”

Gandhi
Haar ervaring

Valérie heeft een master in rechten – duurzame ontwikkeling (Universiteit Parijs V). Na meerdere jaren juridische praktijk in België en later in Frankrijk besluit Valérie haar opleiding als advocate te combineren met haar persoonlijke overtuigingen en kiest ze de weg van de verdediging van de globale ecologische uitdagingen.

Ze gaat zich inzetten voor verschillende projecten: opleiding “Koolstofbilan” bij de ADEME (Frans Agentschap voor milieu en energiebeheer), een stage “Duurzame ontwikkeling” in de APCMA (Franse permanente vergadering voor beroepen en ambachten), begeleiding van workshops over duurzame ontwikkeling in schoolomgevingen, conferentiespreekster over het milieu en ecologisch engagement tegenover een publiek van studenten en jongvolwassenen en de begeleiding van workshops over de natuur, de biodiversiteit en de permacultuur in een pedagogische volkstuin die ze zelf mee oprichtte.

Haar rol
Valérie a rejoint BeeOdiversity en 2017. Elle est responsable du développement commercial ainsi que de la gestion et de la coordination des projets en France. Elle est aussi activement impliquée dans la vie associative.
Haar motivatie

Valérie denkt dat iedereen een rol kan spelen om het ecosysteem waarin hij leeft te beschermen en beter te laten worden. Valérie wou altijd al haar persoonlijke overtuiging combineren met haar professionele competenties en verbindt zich ertoe om bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame praktijken en om mensen samen te brengen rond positieve projecten voor de planeet.

Haar ervaring

Valérie est diplômée d’un Master en Droit du Développement Durable (Université Paris V). Après plusieurs années de pratique juridique en Belgique puis en France, Valérie unit sa formation d’avocate avec ses convictions et se tourne vers la défense des enjeux écologiques dans leur globalité.

Elle s’implique alors dans différents projets : formation Bilan Carbone auprès de l’ADEME, stage Développement Durable au sein de l’APCMA, animation d’ateliers sur le développement durable en milieu scolaire, conférencière sur l’environnement et l’engagement écologique pour un public d’étudiants et jeunes adultes, animation d’ateliers sur la nature, la biodiversité et la permaculture dans un jardin partagé et pédagogique qu’elle a cocréé.

Haar rol

Valérie vervoegt BeeOdiveristy in 2017. Ze is verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling en het beheer en de coördinatie van de projecten in Frankrijk. Ze is ook actief betrokken in het verenigingsleven.

Haar motivatie
Valérie pense que chacun a un rôle à jouer pour protéger et améliorer son écosystème. Ayant toujours voulu mettre en accord ses convictions personnelles et ses compétences professionnelles, Valérie s’engage pour contribuer au développement de pratiques durables et fédérer autour de projets positifs pour la planète.

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?