Biodiversiteit voor investeerders

Meer dan de helft van het BBP van de wereld is matig of sterk afhankelijk van de natuur en haar diensten. Alles, van de levering van voedsel, vezels of brandstof, zijn immers natuurlijke hulpbronnen.

In een poging om ecosysteemdiensten in geld uit te drukken wordt de waarde van biodiversiteit geschat op https://www.nature.com/articles/387253a033 biljoen dollar per jaar, ongeveer het BBP van de twee rijkste landen ter wereld samen: de Verenigde Staten en China.

Door een ongekend biodiversiteitsverlies komt deze mondiale waarde echter in het gedrang. De biodiversiteit, de verscheidenheid binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen, neemt sneller af dan ooit in de geschiedenis van de mensheid.

Waarom moeten investeerders zich inzetten voor biodiversiteit?

 

Ecosysteemdiensten

 

Het voortbestaan van alle soorten, inclusief de mens, hangt af van het delicate evenwicht van het leven in de natuur. De ecosysteemdiensten die de natuur levert, worden gegroepeerd in vier categorieën.

 • Voorzieningsdiensten zijn de producten die rechtstreeks aan ecosystemen worden onttrokken, zoals voedsel, brandstof, geneeskrachtige planten, enz;
 • Regulerende diensten zijn minder tastbaar, maar worden geleverd door ecosystemen in evenwicht, met inbegrip van bestuiving, klimaat- en overstromingsregulering, en de vermindering van het risico van epidemieën en ziekten;
 • Culturele diensten zijn bijdragen die voortvloeien uit de relatie tussen de mens en zijn omgeving, en zijn meer van recreatieve, educatieve, spirituele, enz. aard;
 • Ondersteunende diensten ten slotte zijn diensten die essentieel zijn voor het goed functioneren van de drie hierboven beschreven diensten, en die op langere termijn waarneembaar zijn, zoals bodemvorming, de watercyclus, de koolstofcyclus, enz.

Hoewel biodiversiteit en de bijdrage ervan aan de mens voor veel mensen ver van hun dagelijkse leven af lijken te staan, tonen deze ecosysteemdiensten aan dat niets minder waar is.

 

Risico’s voor de samenleving en het bedrijfsleven

Het verlies aan biodiversiteit heeft aanzienlijke negatieve sociale en economische gevolgen. De kritieke gevolgen voor de mensheid gaan van voedsel- en gezondheidszekerheid over natuurrampen tot de ontwrichting van volledige toeleveringsketens en dus de algemene gezondheid van de economie. Het is belangrijk dat bedrijven bij hun activiteiten rekening beginnen te houden met milieurisico’s, maar nog steeds doen te weinig bedrijven dat. Natuurgerelateerde risico’s worden onderschat bij zakelijke beslissingen. De instandhouding of het herstel van de biodiversiteit is echter economisch zinvol. Volgens het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) zijn de kosten van herstel tien keer zo hoog als de baten voor de gemeenschappen. Om de gevolgen van het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, moet het denken over de economische waarde van de natuur fundamenteel veranderen.

biodiversité photovoltaiques

Als investeerder optreden voor biodiversiteit

Gezien de immense omvang van de uitdaging is er voor de investeerders een rol weggelegd. De verordening inzake Disclosure is op 10 maart 2021 in werking getreden. Deze verordening beoogt de financiering in te passen in een ecologische en duurzame transitie en ESG-criteria te integreren in investeringsbeslissingen. BeeOdiversity kan u begeleiden bij het definiëren en implementeren van biodiversiteitsindicatoren die deze ESG-criteria kunnen versterken.

Dit maakt volledig deel uit van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030. In het kader van deze strategie zal de Commissie nagaan of de EU-financiering biodiversiteitsvriendelijke investeringen ondersteunt en belastingsystemen en prijsstelling bevorderen die de milieukosten, inclusief het verlies aan biodiversiteit, weerspiegelen.

Beleggers kunnen de biodiversiteitsvoetafdruk van hun portefeuilles verkleinen door in zee te gaan met bedrijven die hun biodiversiteitsverbintenissen ernstig nemen en hen aan te sporen hun praktijken te verbeteren. Er kunnen tastbare doelstellingen worden vastgesteld op basis van de impact van het bedrijf.

Investeringen met een positieve impact op de biodiversiteit zullen een grotere veerkracht hebben. BeeOdiversity creëert waarde door biodiversiteit te integreren in projecten, van het ontwerp tot de uitvoering van ontwikkelings- en infrastructuurprojecten, alsook in de monitoring en het beheer ervan. BeeOdiversity zorgt ervoor dat de ontwikkelingen en het onderhoud een positieve invloed hebben op het milieu en de problemen van de klant. Aan de hand van indicatoren en impactmetingen werkt BeeOdiversity doelgericht aan de verbetering van de biodiversiteit op projecten in ontwikkeling of reeds ontwikkelde locaties.

Handelen voor het behoud van de biodiversiteit biedt mogelijkheden voor waardecreatie voor investeerders. Gezien de huidige situatie is het van essentieel belang dat investeerders verdere aantasting voorkomen en bijdragen tot positieve resultaten op het gebied van biodiversiteit.

Biodiversiteit zal een belangrijk criterium, zo niet een noodzaak, worden in investeringszaken. Door nu al rekening te houden met biodiversiteit, zullen bedrijven die op deze beweging anticiperen een concurrentievoordeel hebben.

Laten we samen waarde creëren door de biodiversiteit te regenereren!

Voor meer informatie over BeeOdiversity kunt u contact met ons opnemen.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to halt the loss of biodiversity and create value? Do you have an idea or do you want to find out more about our approach and our services ?

Complete the form below and we will get back to you as soon as possible

  BeeOdiversity develops projects in several European countries, Switzerland and the United States. Its tools and services can be used the world over.

   

  To contact us from Belgium and abroad : +32 2 428 00 82

  Head office :

  Avenue Arnaud Fraiteur 15-23

  1050 Brussels, Belgium

   

  Like the idea of working with us ?