Ontdek de EU-natuurherstelwet

Als onderdeel van de EU-biodiversiteitsstrategie en met het oog op een krachtiger optreden om de biodiversiteitsdoelstellingen voor 2030 en 2050 te bereiken, heeft de Commissie de nieuwe EU-wet inzake natuurherstel voorgesteld. Die heeft tot doel ecosystemen, habitats en soorten in de land- en zeegebieden van de EU te herstellen.

 

Waarom zijn deze voorschriften zo belangrijk?

 • De helft van het BBP van de wereld is afhankelijk van de natuur, en +80% van de habitats in de EU zijn slecht of niet beschermd.
 • +75% van de mondiale voedselgewassen is afhankelijk van bestuivers, en 33% van de bijen- en vlindersoorten in de EU gaat achteruit.
 • 40% van de bodems wereldwijd is aangetast en 70% van de EU-bodems verkeert in ongezonde omstandigheden.
 • Het wereldwijde voedselsysteem is verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing en is de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit.

 

Wat zijn de voordelen van het herstel van wetlands, rivieren, bossen, graslanden en mariene ecosystemen?

 • De biodiversiteit vergroten
 • natuurlijke processen beschermen die onze lucht en ons water zuiveren, onze gewassen bestuiven en ons beschermen tegen overstromingen
 • De opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C
 • Europa’s strategische onafhankelijkheid en veerkracht versterken door natuurrampen te voorkomen en de risico’s voor de voedselzekerheid te verminderen

 

Doelstellingen

 • een duurzaam herstel op lange termijn van de biodiverse en veerkrachtige natuur mogelijk maken
 • Bijdragen aan de EU-doelstellingen inzake klimaatmitigatie en -adaptatie
 • Internationale verbintenissen nakomen
biodiversité photovoltaiques

Targets

 • Herstel van habitats en soorten die door de huidige EU-natuurwetgeving worden beschermd (wetlands, bossen, graslanden, rivieren en meren, heide en struikgewas, rotsachtige habitats en duinen).
 • De achteruitgang van bestuivers omkeren tegen 2030
 • Meer gezonde bosecosystemen met een grotere biodiversiteit
 • Geen nettoverlies van stedelijke ecosystemen tegen 2030, en toename van de groene stedelijke ruimte tegen 2040 en 2050.
 • Grotere biodiversiteit op landbouwgrond – graslandvlinders, boerenlandvogels, landschapselementen met een grote diversiteit, herstel van gedraineerde veengebieden die voor landbouwdoeleinden worden gebruikt.
 • herstel van mariene ecosystemen zoals zeegrasvelden en zeebodems
 • Verbindingen tussen rivieren mogelijk maken, zodat tegen 2030 ten minste 25.000 km rivieren vrij kunnen stromen.

Wat gaat Het Natuurherstel doen?

 • Tegen 2030 ten minste 20% van het land en de zee in de EU herstellen, en tegen 2050 alle ecosystemen die hersteld moeten worden.
 • De EU-landen moeten binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening nationale herstelplannen bij de Commissie indienen.
 • versterking van de bestaande EU-natuurverordeningen, met inbegrip van alle natuurlijke habitats, en niet alleen die welke worden beschermd door de vogel- en de habitatrichtlijn of door Natura 2000
 • De norm stellen voor internationale actie aan het front van Biodiversity COP15 door het leiderschap van de EU te tonen bij het behoud en herstel van de natuur.

De totstandkoming van dit soort wetten laat zien dat er actie moet worden ondernomen. BeeOdiversity kan alle soorten bedrijven helpen om deze regelgeving te begrijpen en in hun bedrijfsactiviteiten maatregelen in te voeren die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen en streefcijfers van de Natuurherstelwet.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over regelgeving en acties op het gebied van biodiversiteit. Wij begeleiden u graag bij uw overgang naar meer biodiversiteit.

U kunt ook informatie krijgen over alle details van de EU-natuurherstelwet door de EU-website te bezoeken.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pour changer demain, contactez-nous dès aujourd'hui

  BeeOdiversity développe des projets dans plusieurs pays européens, en Suisse et aux États-Unis. Ses outils et services peuvent être utilisés partout à travers le monde.

  Pour tous les pays (incl. Belgique) : +32 2 428 00 82

  Siège social : Avenue des Ajoncs 25 - 1150 Bruxelles (Belgique)
  Siège d'exploitation : Chaussée de Namur 143 - 1402 Thines (Belgique)

   

  Pour la France : +33 6 21 76 65 75 

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème (France)

   

   

  Envie de travailler avec nous ?