Welke impact zal COP15 hebben op jullie bedrijven?

Van 7 tot en met 19 december 2022 werd in Montreal, Canada, de 15ème Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties (COP15) gehouden. Na lange uren van diplomatieke onderhandelingen werd een akkoord bereikt en werden 23 doelstellingen vastgesteld.

Maar wat is het doel van het COP, wat zijn de doelstellingen ervan en wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven?

De Conferentie van de Partijen (COP) is het bestuursorgaan van het Verdrag en brengt de 196 partijen (195 staten en de Europese Unie) bijeen om actie te ondernemen op het gebied van biodiversiteit. COP15, onder het Chinese voorzitterschap, had tot doel een nieuw strategisch kader vast te stellen met wereldwijde doelstellingen om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. Het is dus de opvolger van de Aïchidoelstellingen van COP10 (van 2010), waarvan de doelstellingen slechts gedeeltelijk werden bereikt. De 23 doelstellingen van de overeenkomst zijn onderverdeeld in vier hoofdgebieden:

 

  1. Vermindering van de bedreigingen voor de biodiversiteit
  2. Behoud en duurzaam gebruik van hulpbronnen
  3. Toegang tot en verdeling van de voordelen van genetische hulpbronnen
  4. Wijze van uitvoering van het algemeen kader

30% van de planeet beschermen tegen 2030

Een van de belangrijkste doelstellingen van dit decennium is om tegen 2030 ten minste 30% van het land, de zee, de kustlijn en de binnenwateren in de wereld te beschermen. Tot op heden is slechts 17% van het land en 8% van de zee beschermd. Bovendien is volgens de FAO een derde van het landoppervlak in de wereld “matig of ernstig aangetast” door menselijke activiteiten. Daarom werd ook overeengekomen 30% van de aangetaste grond te herstellen.

 

Vervuiling 

De overeenkomst roept ook op tot een halvering van de vervuiling door meststoffen, pesticiden en gevaarlijke chemicaliën en beoogt plasticvervuiling tegen 2030 uit te bannen.  Als onderdeel van het duurzaam gebruik van hulpbronnen bevordert COP15 een aanzienlijke toename van biodiversiteitvriendelijke landbouwpraktijken zoals agro-ecologie en een vermindering van de voedselverspilling met 50%.

 

Financiering 

Het totale bedrag aan financiering dat aan leven wordt besteed (publiek, particulier, nationaal of internationaal) moet tegen 2030 200 miljard dollar per jaar bedragen. 

 

biodiversité photovoltaiques

De landen van het Noorden zullen onder meer de landen van het Zuiden steunen bij het behoud en herstel van de biodiversiteit voor een bedrag van 20 miljard dollar per jaar tegen 2025 en uiterlijk 30 miljard dollar per jaar tegen 2030. Bovendien zullen financiële incentives die schadelijk zijn voor de biodiversiteit tegen 2030 met ten minste 500 miljard dollar per jaar worden hervormd of afgeschaft.

Ten slotte hebben de landen ook een kader voor de uitvoering vastgesteld door een gemeenschappelijk plannings- en toezichtmechanisme aan te nemen, met duidelijke indicatoren.

 

Hoe zit het met bedrijven?

In de praktijk zet COP15 regeringen ertoe aan juridische, administratieve of politieke maatregelen te nemen om (grote) bedrijven aan te moedigen of zelfs te verplichten om

 • Hun effecten op de biodiversiteit te bewaken, beoordelen en openbaar maken;
 • De consument de nodige informatie verstrekken om duurzame consumptiepatronen te bevorderen;
 • Verslag over de naleving van voorschriften en maatregelen voor de geleidelijke vermindering van negatieve gevolgen voor de biodiversiteit.

Wij adviseren jullie de uitvoering van deze maatregelen te anticiperen om een referentie te worden op dit gebied, dat veel voordelen biedt.

Bovendien zijn vanaf 2023 al biodiversiteitsvoorschriften (EU Taxonomy, CSRD, enz.) en rapportagenormen (TNFD, SBTN, enz.) van toepassing.

BeeOdiversity kan jullie helpen om de impact van COP15 en deze regelgeving/normen op uw activiteiten beter te begrijpen en de te nemen maatregelen te bepalen. De via BeeOmonitoring verkregen gegevens kunnen worden gevaloriseerd als kwantitatieve en kwalitatieve controle-indicatoren, die het mogelijk maken gerichte verbeteringsacties te ondernemen om de regelgeving inzake biodiversiteit na te leven.

Begin 2023 organiseren wij een webinar over de verschillende normen en regelgeving die jullie aangaan. Samen kunnen we waarde creëren met biodiversiteit als oplossing!

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to halt the loss of biodiversity and create value? Do you have an idea or do you want to find out more about our approach and our services ?

Complete the form below and we will get back to you as soon as possible

  BeeOdiversity develops projects in several European countries, Switzerland and the United States. Its tools and services can be used the world over.

   

  To contact us from Belgium and abroad : +32 2 428 00 82

  Head office :

  Avenue Arnaud Fraiteur 15-23

  1050 Brussels, Belgium

   

  Like the idea of working with us ?