De vervuiling, een actueel kwaad

In 2016 leefde 91% van de wereldbevolking onder de door de WHO aanbevolen drempels inzake luchtkwaliteit.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt tegen de luchtvervuiling, die immers een belangrijk gezondheidsrisico vormt, en dit over de hele wereld. Deze rampzalige vervuiling stellen we even goed vast binnen de gebouwen als erbuiten. De oorzaken variëren, maar zijn altijd gelinkt aan de menselijke activiteit: de industrie, het transport, het urbanisme, de elektriciteitsproductie of ook het afvalbeheer.

In 2016 werd geschat dat er wereldwijd 4,2 miljoen vroegtijdige overlijdens plaatsvonden omwille van de omgevingsvervuiling in de stedelijke en plattelandszones. Bovendien leefde in 2016 91% van de wereldbevolking in zones waar de richtlijnen inzake luchtkwaliteit niet gerespecteerd werden.

Onder de vervuilende stoffen vinden we PM2,5-stofdeeltjes (met een diameter van 2,5 micron of minder) die cardiovasculaire en ademhalingsziektes en kanker veroorzaken. Ook aan lage concentraties heeft de luchtvervuiling een rampzalige impact op de gezondheid. Daarom moet de emissie van stofdeeltjes in de lucht zoveel mogelijk beperkt worden. Om de vervuiling te beperken steunt de WHO het Paneuropese Programma voor het Transport, de Gezondheid en het Milieu, dat luchtvervuiling wil beperken en het welzijn voor de gezondheid wil evalueren.

Meer info

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?