2020, een bijzonder jaar

2020 zal een helaas verrassend jaar blijven wat betreft het gebruik van pesticiden! Door de monitoring van vele randstedelijke en rurale sites via BeeOmonitoring, in verschillende Europese landen, hebben we een sterke toename van het aantal en de concentraties vanbestrijdingsmiddelen kunnen detecteren. De gebruikte concentraties hebben in sommige gevallen de maximale residulimiet (MRL) toegestaan door de Europese Commissie ter bescherming van de gezondheid van mens en dier ruimschoots overschreden.

 

Wat is er in 2020 gebeurd?

 

Trends

Het ernstigste geval is dat van captan, een fungicide dat wordt gebruikt op fruitbomen, groenten en sierplanten tegen meeldauw en schurft. Captan werd op alarmerende niveaus aangetroffen, tot het punt waarop de concentratie in het late voorjaar op één plaats de MRL met maal 428 overschreed. Twee andere fungiciden, doguadine en tebuconazool, die op dezelfde doelen en voor dezelfde reden als captan worden gebruikt, waren ook op verschillende plaatsen aanwezig in doses die veel hoger dan de MRL’s lagen. Sommige middelen werden op veel plaatsen waargenomen, maar in het algemeen in redelijkere doses, zoals de fungiciden prothioconazol en fluopyram en de herbiciden prosulfocarb en aclonifen.

In totaal zijn er in het jaar 2020 door BeeOmonitoring analyses meer dan 100 middelen teruggevonden, waaronder zelfs verboden bestrijdingsmiddelen zoals antrachinon, een vogelafweermiddel, en chloorpyrifos-methyl, een insecticide, die op verschillende locaties gevonden werden.

Maar terwijl de Europese Unie een strenge wetgeving op haar grondgebied heeft, blijkt uit een rapport van Greenpeace UK en Public Eye dat er elk jaar nog steeds door de Europese Unie verboden pesticiden worden geproduceerd en naar het buitenland worden geëxporteerd. Deze pesticiden, zoals het herbicide acetochloor en het fungicide carbendazim, zijn in Europa verboden vanwege hun hoge toxiciteit, maar toch werd in 2018 meer dan 80.000 ton, in de vorm van 41 verschillende pesticiden, legaal geëxporteerd.

biodiversité photovoltaiques

Redenen

De bijzonderheden van 2020 zouden vooral te wijten zijn aan de schimmelziektes die zich vroeg dit jaar voordeden en de vele infecties in het voorjaar. Dan, vanwege de sanitaire crisis van Covid 19, was de weersvoorspelling onbetrouwbaar. Als gevolg van de pandemie was een aanzienlijk deel van de gegevens die in de voorspellingssoftware werden gebruikt, niet meer beschikbaar omdat de meeste lijnvliegtuigen stilstonden. Deze vliegtuigen zijn voorzien van meteorologische instrumenten die gegevens verzamelen die de modellen voeden. Dit leidde tot de preventieve en systematische toepassing van meer pesticiden in het vroege voorjaar om planten te beschermen tegen schimmelziekten.

 

Gevolgen

De vraag naar pesticiden was zodanig dat eind augustus 800 ton niet-conforme bestrijdingsmiddelen uit China en India in België in beslag werden genomen toen ze bestemd waren voor Europese groenten- en fruitproducenten. Daaronder bevonden zich ook middelen zoals captan.

Pesticiden zijn aanwezig op meer dan 80% van de +50.000 ha van de sites die jaarlijks door BeeOdiversity worden opgevolgd. Dit is een alarmerend cijfer, maar het hebben van deze gegevens is al een groot deel van de oplossing en helpt om stakeholders te betrekken bij een transitie.

Voor meer informatie over alternatieven voor chemische bestrijding en wat BeeOdiversity doet voor de biodiversiteit, kunt u contact met ons opnemen.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to halt the loss of biodiversity and create value? Do you have an idea or do you want to find out more about our approach and our services ?

Complete the form below and we will get back to you as soon as possible

  BeeOdiversity develops projects in several European countries, Switzerland and the United States. Its tools and services can be used the world over.

   

  To contact us from Belgium and abroad : +32 2 428 00 82

  Head office :

  Avenue Arnaud Fraiteur 15-23

  1050 Brussels, Belgium

   

  Like the idea of working with us ?