Biodiversiteit inventariseren met ecologische audits

Het belang van biodiversiteit is algemeen erkend. Het heeft economische, sociale, culturele en esthetische waarde. Biodiversiteit levert ons immers tal van vitale diensten, de zogenaamde ecosysteemdiensten, zoals voedselvoorziening, regulering van natuurverschijnselen, maar ook esthetisch en recreatief genot.
 
Het snelheid waarmee soorten uitsterven is echter ongekend en versnelt. Het natuurlijk erfgoed dat wij aan de toekomstige generaties zullen nalaten, moet nu worden beschermd.
 
Waarom een biodiversiteitsaudit?

 

Een uitgebreide inventaris

Tijdens een biodiversiteitsaudit wordt een fysieke inventaris van de site opgemaakt om het plantenrijk (bomen, struiken, grassen) en de dieren (zoogdieren, vogels, insecten) te observeren. Het doel is de staat van instandhouding van de natuurlijke omgeving van een gebied en de integratie ervan in de plaatselijke ecosystemen vast te stellen. Dit stelt ons team van ecologen in staat de sterke en zwakke punten van een gebied te bepalen en de bedreigingen vast te stellen waaraan de natuurlijke habitats blootstaan.

 
De audit wordt uitgevoerd op basis van een nauwkeurig kader dat verscheidene indicatoren omvat. De evaluatie wordt periodiek en systematisch uitgevoerd door middel van verschillende bezoeken ter plaatse, gespreid over het seizoen van flora- en fauna-activiteit (maart tot september).
 
Voor certificeringen (bv. BREEAM) kunnen specifieke audits worden uitgevoerd.

 

Het belang van het beheer van de groene ruimte

Tijdens de veldinventarisatie wordt ook een analyse gemaakt van de praktijken voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit.

 
Invasieve planten, zoals Japanse duizendknoop (Reynoutria japonica), vlinderstruik (Buddleja davidii) of Himalaya balsem (Impatiens glandulifera) moeten zo snel mogelijk en op een specifieke manier worden verwijderd om te voorkomen dat zij zich verder verspreiden.
 
De identificatie van zeldzame of beschermde planten zal het ook mogelijk maken de beheersmaatregelen voor het gebied aan te passen aan de behoeften van deze soorten.
biodiversité photovoltaiques

Actie ondernemen voor biodiversiteit

Na de ecologische audit wordt een verslag met een samenvatting van de waarnemingen ter plaatse aan de klant overhandigd en wordt een presentatie georganiseerd, die aanleiding geeft tot discussies over de verschillende aspecten van de biodiversiteit. Onze biodiversiteitsexperts geven aangepast en gericht advies op basis van hun waarnemingen van de fauna, de flora en het beheer van het gebied. Vervolgens kunnen workshops worden georganiseerd met belanghebbenden zoals groenbeheerders, enz. om de verzamelde informatie te delen en de impact zoveel mogelijk uit te breiden om de biodiversiteit op de site te verbeteren.
 
Dit instrument is complementair aan BeeOmonitoring, want hoewel er niet dagelijks wordt bemonsterd zoals met de bijen, vult de audit het BeeOmonitoring aan met aanwezige niet-bestuivende plantensoorten en fauna.
 
Voorts kan op basis van de resultaten van de audit en de BeeOmonitoring een schatting worden gemaakt van de impact en de bijdrage van het gebied aan de biodiversiteit in de plaatselijke omgeving (verhouding soorten in het gebied tot soorten in 700ha). Inderdaad, de twee lijsten met planten worden vergeleken en BeeOdiversity is in staat om de bijdrage van de site aan zijn grondgebied te analyseren. 
 
Bedrijven zetten zich steeds meer in voor biodiversiteit en willen weten wat hun invloed is op de omringende natuur. Een ecologische audit door onze experts biedt een volledig beeld van het leefmilieu op een terrein en een reeks maatregelen om de biodiversiteit te vergroten en waarde te creëren.
 
Laten we samen waarde creëren door de biodiversiteit te regenereren!
 
Voor meer informatie over BeeOdiversity, neem contact met ons op.
0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to halt the loss of biodiversity and create value? Do you have an idea or do you want to find out more about our approach and our services ?

Complete the form below and we will get back to you as soon as possible

  BeeOdiversity develops projects in several European countries, Switzerland and the United States. Its tools and services can be used the world over.

   

  To contact us from Belgium and abroad : +32 2 428 00 82

  Head office :

  Avenue Arnaud Fraiteur 15-23

  1050 Brussels, Belgium

   

  Like the idea of working with us ?