Invasieve soorten: een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit

Japanse duizendknoop, Aziatische horzel, beverrat, brulkikker… invasieve soorten zijn wereldwijd de op twee na belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de biodiversiteit. Volgens de Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) zijn zij betrokken bij de helft van alle bekende uitroeiingen en vormen zij een bedreiging voor bijna een derde van de zeldzame terrestrische soorten. Dit is een zorgwekkend probleem omdat het moeilijk is deze soorten onder controle te houden wanneer zij eenmaal zijn ingeburgerd.

De term “invasieve uitheemse soort” verwijst naar alle planten- en diersoorten die buiten hun inheemse verspreidingsgebied worden geïntroduceerd, hetzij door natuurlijke, hetzij door menselijke oorzaken. Onze inheemse soorten zijn zeer kwetsbaar voor de ontwikkeling van dergelijke soorten, omdat zij vaak niet over doeltreffende verdedigingsmiddelen beschikken of niet meer voldoende ruimte hebben om zich te ontwikkelen, aangezien deze door uitheemse soorten worden binnengedrongen. Bovendien zijn invasieve soorten over het algemeen vraatzuchtiger en concurrerender dan inheemse soorten. Bovendien kunnen sommige invasieve soorten drager zijn van nieuwe ziekteverwekkers die gevaarlijk kunnen zijn voor zowel inheemse soorten[1] als de mens[2].  Zij kunnen ook de werking van ecosystemen wijzigen door de eigenschappen van bodem en water te veranderen of door natuurlijke habitats te destabiliseren.

Deze overlast blijft niet zonder gevolgen voor de gezondheid, de economie en de landbouw: elk jaar bedragen de kosten in verband met de door invasieve soorten veroorzaakte schade wereldwijd 26,8 miljard dollar.

Om dit probleem het hoofd te bieden, zijn bij het Europese programma Daisie (Delivering Alien Invasive Species in Europe) 15 instellingen uit verschillende Europese landen betrokken en 1.598 deskundigen op het gebied van biologische invasies om de invasie van deze uitheemse soorten in onze regio’s te beheren en te beperken.

[1] Vermeldenswaard is de kleine nematodeworm Bursaphelenchus xylophilus die de harskanalen van dennen infecteert. De ziekte wordt overgebracht door een langhoornige kever, Monochamus alternatus of Monochamus galloprovincialis. Ze veroorzaken de dood van de boom binnen 45 dagen.

[2] Zo is de Siberische gestreepte tama (Tamias sibiricus) een klein knaagdier waarvan de populatie buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied voortdurend toeneemt, met name in de Parijse regio. Hij is drager van teken (Ixodes ricinus) en dus van de ziekte van Lyme. Het is de meest voorkomende niet-voedsel zoönose in Frankrijk met 12.000 gevallen per jaar.

biodiversité immobilier

Hoe bescherm je jezelf tegen invasieve uitheemse soorten?

De expertise van BeeOdiversity werkt op alle fronten: landbouwgebieden, stedelijke gebieden, waterwingebieden, industriële gebieden… ons team helpt u invasieve soorten te beheren en tegelijk uw omgeving en biodiversiteit te beschermen!

Op uw verzoek voert BeeOdiversity milieuanalyses uit via haar BeeOmonitoring: dit revolutionaire instrument identificeert de soorten die op uw site aanwezig zijn en maakt een evaluatie van de toestand van de biodiversiteit. Vervolgens zal een analyse van uw praktijken, behoeften en beperkingen ons in staat stellen advies op maat te formuleren met het oog op het behoud van planten- en diersoorten die gunstig zijn voor het ecosysteem, het grondgebied en uw praktijken. Bewustzijns- en animatie-acties kunnen ook worden ingesteld.

Mechanische bestrijding is bijvoorbeeld een doeltreffende methode om invasieve soorten plaatselijk te bestrijden. Het bestaat uit het verwijderen van invasieve soorten met behulp van machines of handmatig.

Door de invasieve soorten en hun ontwikkelingswijze te identificeren, kan dus een aangepast beheer worden opgezet. BeeOdiversity helpt u de beste oplossing te kiezen om uw omgeving te vrijwaren van invasieve soorten. Voor meer informatie over Beeodiversity kunt u contact met ons opnemen of onze website bezoeken.

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Want to halt the loss of biodiversity and create value? Do you have an idea or do you want to find out more about our approach and our services ?

Complete the form below and we will get back to you as soon as possible

  BeeOdiversity develops projects in several European countries, Switzerland and the United States. Its tools and services can be used the world over.

   

  To contact us from Belgium and abroad : +32 2 428 00 82

  Head office :

  Avenue Arnaud Fraiteur 15-23

  1050 Brussels, Belgium

   

  Like the idea of working with us ?