Welke impact zal COP15 hebben op jullie bedrijven?

Welke impact zal COP15 hebben op jullie bedrijven?

BeeOdiveristy was aanwezig op de COP15 in december 2022, die werd afgesloten met een overeenkomst die bedrijven ertoe zal aanzetten actie te ondernemen voor biodiversiteit. Er werden belangrijke doelstellingen vastgesteld voor 2030. Wij raden u aan te anticiperen op de uitvoering van deze maatregelen om een referentie op dit gebied te worden !

Bijen tegen klimaatverandering

Bijen tegen klimaatverandering

Milde winters en droge zomers, klimatologische omstandigheden hebben grote gevolgen voor honingbijenvolken en wilde bestuivers. De situatie zal waarschijnlijk van jaar tot jaar ingewikkelder worden. Om de bestuivers te helpen, zijn verschillende acties mogelijk.

BeeOdiversity : biomonitoring 2021

BeeOdiversity : biomonitoring 2021

In de loop van 2021 hebben 3 miljoen mensen kunnen profiteren van biomonitoring van hun omgeving door bijen. Van plantendiversiteit tot concentraties van verontreinigende stoffen, duizenden analyses werden uitgevoerd met verrassende resultaten!

Biodiversiteit inventariseren met ecologische audits

Biodiversiteit inventariseren met ecologische audits

Een biodiversiteitsaudit maakt het mogelijk de planten- en dierenwereld van een gebied te observeren. Doel is de staat van instandhouding van de natuurlijke omgeving te bepalen, de sterke en zwakke punten van een gebied vast te stellen en de bedreigingen te identificeren waaraan de natuurlijke habitats blootstaan, teneinde passende maatregelen te kunnen nemen ten behoeve van de biodiversiteit.

Biodiversiteit voor investeerders

Biodiversiteit voor investeerders

Meer dan de helft van het mondiale BBP is afhankelijk van de natuur en haar ecosysteemdiensten. Door een ongekend biodiversiteitsverlies komt deze mondiale waarde echter in gevaar. Gezien de enorme omvang van de uitdaging is er voor investeerders een rol weggelegd.

Wil u morgen veranderen, contacteer ons dan vandaag

Wil u ook iets doen voor de biodiversiteit en waarde creëren? Hebt u een project of wenst u meer info over onze aanpak en onze diensten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met u op.

  BeeOdiversity ontwikkelt projecten in meerdere Europese landen, in Zwitserland en in de Verenigde Staten. Onze tools en diensten kunnen over de hele wereld ingezet worden.

   

  Voor Belgie (en alle landen) : +32 2 428 00 82

  Vestigingsplaats : Stekelbremlaan 25, 1150 Brussel, België

  Operationeel hoofdkwartier : Chaussée de Namur 143, 1402 Thines, België

   

  Voor Frankrijk: +33 6 21 76 65 75

  Station F - 5 Parvis Alan Turing, Paris 13ème Frankrijk

   

   

  Wil u met ons samenwerken?